Chất dinh dưỡng là một thành phần quan trọng trong hoạt động của nhà máy xử lý nước thải. Cụ thể, hai chất dinh dưỡng đa lượng nitơ và phốt pho, còn được gọi là N và P. Chúng là các khối xây dựng quan trọng cho sự phát triển và sinh sản của vi sinh, cũng như truyền năng lượng.

Giống như mọi người cần một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm vitamin và khoáng chất, vi khuẩn cần nitơ và phốt pho ở một tỷ lệ nhất định để sinh sản nhanh chóng và làm giảm thực phẩm ở khả năng tốt nhất trong điều kiện chúng sống. Thức ăn thường được đề cập là BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) nhưng BOD thực sự là một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được sử dụng để đo lượng vật liệu phân hủy sinh học còn lại trong một hệ thống sau một hoặc năm ngày trước khi thải ra (BOD 1 hoặc BOD 5).

Tuy nhiên, không phải nhà máy xử lý nước thải nào cũng yêu cầu bổ sung nitơ hoặc phốt pho vì một số lượng của nó có thể đã tồn tại trong nước vào WWTP. Điều quan trọng là có tỷ lệ chính xác của nitơ và phốt pho mà hệ thống vi sinh của một nhà máy sản xuất cần phải hoạt động hiệu quả mà không cần dùng quá liều hoặc quá mức trên N hoặc P, do đó ảnh hưởng đến sự sinh sản của vi khuẩn.

Mặc dù tầm quan trọng của sự sẵn có chất dinh dưỡng đối với hiệu suất hệ thống nước thải tối ưu thường được chấp nhận tốt, các Chuyên gia Kinh doanh Môi trường tiếp tục phát triển các kỹ thuật và chiến lược để tối ưu hóa tỷ lệ ứng dụng dinh dưỡng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống. Có một số cách tiếp cận mà BIOFIX sử dụng để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong việc tối ưu hóa hiệu suất trong khi giảm chi phí dinh dưỡng.

Nói chung, BIOFIX có một cách tiếp cận toàn diện có thể bao gồm một số hoặc tất cả các thành phần sau:

  • Đánh giá dữ liệu, bao gồm tải BOD, cân bằng dinh dưỡng và tỷ lệ ứng dụng dinh dưỡng.
  • Phát triển mô hình tỷ lệ thức ăn dinh dưỡng dựa trên tải.
  • Tối ưu hóa tỷ lệ liều lượng và N: P bằng kỹ thuật phòng thí nghiệm đo hô hấp.
  • Xác định điểm ứng dụng tốt nhất để bổ sung chất dinh dưỡng để tránh mất mát do bay hơi hoặc kết tủa.
  • Cải thiện phương pháp phân tích tại nhà máy.
  • Lắp đặt bơm định lượng cải tiến.
  • Sử dụng phương pháp tiếp cận sinh học liên tục bằng cách sử dụng Buồng gia tốc vi khuẩn EBS hoặc Đơn vị BAC để giảm sự phụ thuộc vào chất dinh dưỡng.
  • Các phân tích thường quy của các chuyên gia BIOFIX tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm của chúng tôi để theo dõi hiệu suất hệ thống và thay đổi chủ động về tỷ lệ dinh dưỡng hoặc tỷ lệ bổ sung.