Vi sinh thích nhiệt độ ấm hơn và chúng không làm giảm BOD (nhu cầu oxy hóa) hoặc sinh sản mạnh hơn những tháng lạnh trong năm.

Mặc dù nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vi sinh. Nhưng bạn vẫn có thể chuẩn bị để đảm bảo hệ thống nước thải của bạn vẫn khỏe mạnh có thể khi xảy ra sự cố.

Tăng tỷ lệ thức ăn dinh dưỡng để duy trì đầy đủ chất dinh dưỡng

Thông thường, lượng dư này phải là 0,3-0,5 cho cả Nito và Phốt-pho trong bể ổn định có sục khí và 0,5-1,0 cho hệ thống bùn hoạt tính. Dư lượng chất dinh dưỡng phải được đo ở dạng hoạt động của nitơ và phốt pho hoặc dưới dạng amoniac với phốt phát là orthophosphate.

Chất dinh dưỡng là cần thiết cho sự sinh sản của vi khuẩn và do đó nhu cầu dinh dưỡng tăng lên khi tải BOD tăng. Với sự kiểm soát chất dinh dưỡng phù hợp, hệ thống của bạn sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ không cần nhiều thời gian để chuẩn bị khi xảy ra sự cố. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa đông khi vi khuẩn sinh sôi với tốc độ chậm hơn. Tăng tỷ lệ thức ăn dinh dưỡng trong khi buồn bã để duy trì dư lượng chất dinh dưỡng là rất quan trọng trong việc duy trì sinh khối khỏe mạnh.

Biết thời gia lưu giữ

Việc giảm BOD mất nhiều thời gian hơn trong mùa đông và do đó thời gian duy trì ASB trở nên quan trọng hơn. Biết thời gian duy trì này và các đặc tính của nó (kênh, hiệu quả của thiết bị sục khí, v.v.) sẽ giúp ích khi phản ứng với sự khó chịu trong những tháng lạnh hơn. Khu vực chuyển đổi BOD lớn nhất rất có thể sẽ xảy ra tại một điểm tiếp theo ở hạ lưu trong ASB của bạn

Sinh hóa

Vì quần thể vi khuẩn sẽ vật lộn nhiều hơn vào mùa đông, nên chủ động sinh học & bổ sung vi khuẩn bổ sung có thể giúp duy trì sức mạnh của vi sinh vật.

Các yếu tổ khác

Các yếu tố tăng trưởng khác: oxy hòa tan, loại và lượng thức ăn (BOD), độc tính và ức chế, và pH cũng sẽ ảnh hưởng đến xử lý nước thải. Phục hồi từ những khó khăn này sẽ chậm hơn trong mùa đông.