Nước thải chế biến mủ cao su có hàm lượng chất hữu cơ rất cao như protein hòa tan, COD, BOD, SS. Ngoài ra còn axit fomic (dùng để đánh đông mủ), N-NH(dùng để kháng đông mủ). Chính vì vậy, nước thải chế biến mủ cao su xử lý không đạt chuẩn khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm trầm trọng đối với nguồn nước, nước đục, nổi ván lợn cợn, bốc mùi hôi thối nồng đặc.

Nước thải của mủ cáo su xuất phát từ đâu?

Nước thải cao su xuất phát từ hai nguồn chính

+ Sinh hoạt: rửa tay, vệ sinh cá nhân, tắm giặt.

+ Sản xuất: công đoạn sấy trộn, công đoạn làm đông, gia công cơ học và nước thả phát sinh từ quá trình rửa thiết bị, máy móc hoặc vệ sinh nhà xưởng.

Đặc điểm của nước thải chế biến mủ cao su:

Nước thải từ ngành công nghiệp cao su luôn có lưu lượng nước thải lớn so với ngành công nghiệp khác. Đặc biệt, cặn nước thải phát sinh trong giai đoạn đánh đông và cán crep, chủ yếu là do các hạt (mủ) cao su sau khi đông tụ thành mảng lớn sẽ còn xót lại các hạt cao su đông tụ nhưng chưa kết lại được.

Ngoài ra, nước thải chứa NH3 cao, BOD, COD, SS cao; pH thấp (công đoạn sản xuất có châm thêm acid vào để mủ đông lại). Nước thải cao su có pH thấp do phải dủng acid cho công đoạn đông tụ, lượng N-NH3 cao do dùng trong quá trình kháng đông, acid foomic dùng trong quá trình đánh đông, còn lượng protein hòa tan.

Nhưng tùy thuộc vào phương pháp chế biến của các công ty chế biến mà nước thải sẽ có đặc điểm khác nhau như:

+ Phương pháp mủ ly tâm: Nước thải cao su thường có độ pH, BOD, COD rất cao.

+ Phương pháp mủ cốm: Nước thải cao su thường có pH thấp, nhưng BOD, COD, SS cao

+ Phương pháp mủ tạp: pH từ 5-6, BOD và COD thấp hơn so với phương pháp mủ cốm

Từ đây, ta thấy nước thải cao su là loại nước thải khó xử lý. Phải kết hợp nhiều phương pháp xử lý từ hóa học đến sinh học để đưa nước thải đến ngưỡng quy chuẩn.

Thời gian lưu nước thải cao su từ 2-3 ngày sẽ xảy ra quá trình phân hủy protein trong môi trường axit. Mùi hôi phát sinh do quá trình phân hủy protein trong môi trường axit, làm phát sinh thêm nhiều loại khí khác nhau như CH4, H2S,…Mùi hôi ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân xung quanh cũng như chính bản thân công nhân làm việc tại nhà máy,