Ngành công nghiệp mía đường là một trong những ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên nước thải của ngành công nghiệp mía đường luôn chứa một lượng lớn các hợp chất của cacbon, nito, photpho. Các chất này dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật, gây mùi hôi thối làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

  1. Đặc điểm của nước thải mía đường

Phần lớn chất rắn lơ lửng có trong nước thải ngành công nghiệp đường ở dạng vô cơ. Khi thải ra môi trường tự nhiên, các chất này có khả năng lắng và tạo thành một lớp dày ở đáy nguồn nước, phá hủy hệ sinh vật làm thức ăn cho cá. Lớp bùn lắng này còn chứa các chất hữu cơ có thể làm cạn kiệt oxi trong nước và tạo ra các khí như H2S, CO2, CH4. Ngoài ra, trong nước thải còn chứa một lượng đường khá lớn gây ô nhiễm nguồn nước.

Đặc trưng lớn nhất của nước thải mía đường là có giá trị BOD cao và dao động nhiều. Phần lớn chất lơ lửng là chất vô cơ đến từ việc rửa mía cây. Các chất thải của nhà máy đường làm cho nước thải có tính axit. Trong trường hợp ngoại lệ, độ pH có thể tăng cao do có trộn lẫn CaCO3 hoặc nước rửa cột resin.

Đường có trong nước thải chủ yếu là đường sucroza và các loại đường khử như glocose và fructoze. các loại đường này dễ phân hủy trong nước. Chúng có khả năng gây kiệt oxy trong nước, làm ảnh hưởng đến hoạt động của quần thể vi sinh vật nước. 

Ngoài ra, nước thải mía đường còn còn có nhiệt độ cao, làm ức chế hoạt động của vi sinh vật nước. Trong nước thải có chứa các sản phẩm của lưu huỳnh và đôi khi có lẫn dầu mỡ của khu ép mía.

     2. Xử lý kỵ khí

UASB là bể sinh học kỵ khí dòng chảy ngược qua lớp bùn, phát triển mạnh ở Hà Lan. Xử lý bằng phượng pháp kỵ khí là phường pháp được ứng dụng để xử lý các loại chất thải có hàm lượng hữu cơ tương đối cao, khả năng phân hủy sinh học tốt, nhu cầu năng lượng thấp cà sản sinh năng lượng mới.

Vì quá trình phân hủy kỵ khí dưới tác dụng của bùn hoạt tính là quá trình sinh học phức tạp không có oxi, nên bùn nuôi cấy ban đầu có độ hoạt tính methane.

     3. Xử lý hiếu khí

Hỗn hợp chứa nước thải và bùn hoạt tính, khí được cấp liên tục vào bể để trộn đều và giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng trong nước thải và cấp đủ oxi cho vi sinh vẫy

Tùy thuộc vào loại chất ô nhiễm có thể sử dụng bể aerotank với các vi sinh vật được nuôi cấy trong bùn hoạt tính để oxy hóa chất hữu cơ trong điều kiện nhân tạo. Mô hình này được thực hiện bằng cách cung cấp oxy cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển qua việc tiêu thụ chất hữu cơ.

Bùn hoạt tính là loại bùn xốp chứa nhiều vi sinh vật có khả năng ox