Video Thumbnail

BioFix trên sóng HTV7

Video Thumbnail

BioFix tại Phú Quốc – 03/08/2019

Video Thumbnail

BioFix tại Quận 1 – 25/10/2019

Video Thumbnail

BioFix tại Đà Nẵng – 29/08/2019